Migliore interprete femminile


Claudia Grob (Lora)

in «La Mif» di Frédéric Baillif

Marie Leuenberger (Barbara Hug)

in «Stürm: bis wir tot sind oder frei» di Oliver Rihs

Ella Rumpf (Corey)

in «Soul of a Beast» di Lorenz Merz