Meilleure interprétation masculine


Joel Basman /Wolkenbruch

Joel Basman (Motti)

dans «Wolkenbruch» de Michael Steiner
Max Hubacher/Der Läufer

Max Hubacher (Jonas)

dans «Der Läufer» de Hannes Baumgartner
Max Simonischek/Zwingli

Max Simonischek (Zwingli)

dans «Zwingli» de Stefan Haupt