Meilleur second rôle féminin / Meilleur second rôle masculin


Sibylle Brunner/ Die göttliche Ordnung

Sibylle Brunner

dans «Die göttliche Ordnung» de Petra Volpe
Rachel Braunschweig/ Die göttliche Ordnung

Rachel Braunschweig

dans «Die göttliche Ordnung» de Petra Volpe
Therese Affolter/Die göttliche Ordnung

Therese Affolter

dans «Die göttliche Ordnung» de Petra Volpe