FREITAG lab. ag

FREITAG ZIPPELIN, 2017
FREITAG lab. ag / Nicola Stäubli

Nomination

Nicolas Stäubli

FREITAG ZIPPELIN, 2017

Products and objects

FREITAG ZIPPELIN, 2017
FREITAG lab. ag / Nicola Stäubli

Biography

Nicolas Stäubli
Born in
1978
Education
Product Designer

Web